GPS CUBE

SCANNER
สแกนพื้นที่โดยจับสัญญานกับ GPS CUBE เพื่อกำหนดพื้นที่ในการวิ่ง

1. SCAN THE FLOOR AND PROJECT A GPS

2. REFRACT GPS SIGNAL

3. LOCALIZATION AND MAPPING

COVERING THE AREA
ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 98 ตารางเมตร
(เมื่อทำความสะอาดด้วยถูแบบแห้ง)
DAMP MOPPING
MODE
ตัวเครื่องเลียนแบบการถูพื้นแบบ คลานเข่า เพื่อให้ได้แรงกดสำหรับการทำความสะอาดที่เหมาะสม
DRY SWEEPING MODE
โหมดถูแบบแห้ง
ขจัดฝุ่นละออง เศษขยะขนาดเล็ก จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
กลับไปมาจนทั่วพื้นที่ GPS ครอบคลุม
ทำความสะอาดด้วยความเงียบ
ระดับเสัยงอยู่ที่ 20 เดซิเบลเท่านั้น
Order Now