ทำความสะอาดอย่างชาญฉลาด
SMART 5 IN 1

กวาดพื้น - ม้วนขึ้น - ดูดเข้า - ขูดเก็บ - ถูพื้น

VACUUM
MOP
SWEEP
ROLL UP
SCRAPE
INTELLIGENT MULTI CLEANSING MODES
มีรูปแบบการทำงานความสะอาดสูงถึง 6 รูปแบบ
ENSURE THE CLEANING COVERAGE RATE UP TO 90%
Z
MODE
RANDOM
MODE
WINDING
MODE
LEFT INSPIRAL
MODE
RIGHT INSPIRAL
MODE
WALL FOLLOWING
MODE
UV
STERILIZE
หลอดไฟ UV ช่วยกำจัดแบคทีเรียบนพื้นบ้าน
ทั่วไปสูงถึง 96%

FLOATING
BRUSH
แปรงปรับระดับอัตโนมัติตามระดับความสูงต่ำของพื้น

Order Now